Kể lại phần mở đầu của câu chuyện theo cách mở bài gián tiếp ?

Câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 114 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Kể lại phần mở đầu của câu chuyện theo cách mở bài gián tiếp ? Phần soạn bài Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện trang 112 – 114 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Bác Hồ là một lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là một danh nhân văn hóa thế giới. Sự nghiệp vĩ đại của Bác khởi nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc. Lòng yêu nước ấy bắt đầu khi Bác mới là một chàng thanh niên trẻ tuổi. Thế nhưng, Bác rất giàu ý chí và nghị lực. Vì thế Bác đã thực hiện hoài bão cứu nước của mình. Để thấy được ý chí và nghị lực của Bác, chúng ta hãy tìm hiểu qua câu chuyện Hai bàn tay của tác giả Trần Dân Tiên. Chuyện là thế này:

(BAIVIET.COM)