Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường ?

Câu hỏi 1: (Trang 120 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường ? phần soạn bài tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường trang 120 SGK tiếng việt tập 2.

Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường:

Gợi ý:

a) Một số việc tốt góp phần bảo vệ môi trường:

– Chăm sóc bồn hoa, vườn cây của trường (hoặc của khu phố, làng, xã…).
– Bảo vệ hàng cây mới trồng trên đường đến trường.
– Giữ gìn cảnh đẹp của hồ nước ở địa phương.
– Dọn vệ sinh cùng các bạn ở khu phố (hoặc làng, xã…).

b) Cách kể:

– Em đã làm việc gì ? (Việc đó có thể là chăm sóc cây hoa, nhặt rác, dọn vệ sinh khu vực nơi em sinh sống; có thể là ngăn chặn những hành động làm hại cây, hoa, làm bẩn môi trường sống,…)
– Kết quả ra sao ?
– Cảm tưởng của em sau khi làm việc đó.

Trả lời:

a) Lớp em đã nhận bảo vệ hàng cây mới trồng trên đường đến trường. Em đã hăng hái cùng các bạn khác làm việc đó.

b) Chúng em đã cùng bàn bạc, lên kế hoạch rồi thực hiện. Bạn thân em nhận chăm sóc hai cây bạch đàn. Em ra rào gốc và tưới nước đế bảo vệ cây và giúp cho cây thêm xanh tốt.

– Kết quả : cây nào cũng lên đều, phát triển nhanh. Nhìn hàng cây cứ lớn dần và rung rinh lá biếc ở hai bên đường, em thấy rất vui vì đã làm một việc có ích.

(BAIVIET.COM)