Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể và trả lời những câu hỏi sau?

Câu hỏi 1 – Nhận xét (Trang 10 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể và trả lời những câu hỏi sau? Phần soạn bài Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện? trang 10 – 11 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Câu chuyện có những nhân vật nào?

b) Các sự việc xảy ra và kết quả của các sự việc ấy.

M: Sự việc 1 : Bà cụ đến lễ hội xin ăn ⟶ không ai cho

c) Ý nghĩa của câu chuyện.

Trả lời:

a) Câu chuyện có những nhân vật: bà lão ăn xin, mẹ con bà góa.

b) Các sự việc xảy ra và kết quả:

– Trong ngày hội cúng Phật, bà lão đi xin ăn nhưng chẳng ai cho.

– Hai mẹ con bà góa thương tình cho bà lão ăn và ngủ lại trong nhà.

– Về khuya, bà lão hiện hình một con giao long lớn.

– Sáng sớm, bà lão cho hai mẹ con bà góa tốt bụng gói tro và hai mảnh vỏ trấu, rồi ra đi.

– Nước lụt lên cao, mẹ con bà góa thoát nạn, chèo thuyền cứu người.

c) Ý nghĩa

– Ca ngợi những tấm lòng nhân ái, sẵn lòng cứu giúp người hoạn nạn, khó khăn.

– Khẳng định: Lòng nhân ái nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng.

– Giải thích nguồn gốc, sự hình thành hồ Ba Bể.

(BAIVIET.COM)