Hướng dẫn nghe – viết bài Đêm trăng trên Hồ Tây?

Câu hỏi 1: (Trang 105 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Hướng dẫn nghe – viết bài Đêm trăng trên Hồ Tây? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Đêm trăng trên Hồ Tây trang 105 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Hướng dẫn nghe – viết bài Đêm trăng trên Hồ Tây:

Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng toả sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đoá hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt…

(BAIVIET.COM)