Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu?

Câu hỏi 1 (Trang 84 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu? Phần soạn bài Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân trang 84 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên sông Đáy ngày xưa.

(BAIVIET.COM)