Hối hả có nghĩa là gì?

Câu hỏi 7 (Trang 100 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Hối hả có nghĩa là gì? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 7 trang 98 – 100 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Rất vội vã, muốn làm việc gì đó cho thật nhanh

b) Mừng vui, phấn khởi vì được như ý

c) Vất vả vì dốc sức để làm cho thật nhanh

Trả lời:

a) Rất vội vã, muốn làm việc gì đó cho thật nhanh

(BAIVIET.COM)