Hỏi đáp đặt và trả lời các câu hỏi có cụm từ “Bằng gì?”

Câu hỏi 3: (Trang 102 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Hỏi đáp đặt và trả lời các câu hỏi có cụm từ “Bằng gì?” phần soạn bài luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm trang 102 SGK tiếng việt tập 2.

Trò chơi : Hỏi đáp với bạn em bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi có cụm từ “Bằng gì?”.

Trả lời:

Chiếc thước kẻ này làm bằng gì ?

– Chiếc thước kẻ này làm bằng nhựa.

(BAIVIET.COM)