Học thuộc lòng một vài khổ thơ mà em thích ?

Câu hỏi 4: (Trang 93 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Học thuộc lòng một vài khổ thơ mà em thích ? phần soạn bài tập đọc: Bé thành phi công trang 93 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em học thuộc lòng một vài khổ thơ mà các em thích bằng cách học của bản thân.

(BAIVIET.COM)