Học thuộc lòng một đoạn văn em thích trong bài?

Câu hỏi 4: (Trang 52 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Học thuộc lòng một đoạn văn em thích trong bài? Phần soạn bài tập đọc Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Các em tự chọn đoạn văn theo sở thích của mình và học thuộc theo theo cách của mình.

(BAIVIET.COM)