Học thuộc lòng bài thơ: Quê hương

Câu hỏi 4: (Trang 79 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Học thuộc lòng bài thơ: Quê hương phần soạn bài tập đọc: Quê hương trang 79 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Các em học thuộc lòng bài thơ bằng cách học của bản thân.

(BAIVIET.COM)