Học thuộc lòng bài thơ Ngày khai trường?

Câu hỏi 4: (Trang 49 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Học thuộc lòng bài thơ Ngày khai trường? Phần soạn bài tập đọc Ngày khai trường trang 49 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Các em học thuộc lòng bài thơ bằng cách học của bản thân.

Nội dung chính: Niềm vui sướng của học sinh trong ngày khai trường.

(BAIVIET.COM)