Học thuộc lòng bài thơ: Một mái nhà chung ?

Câu hỏi 5: (Trang 102 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Học thuộc lòng bài thơ: Một mái nhà chung ? phần soạn bài tập đọc: Một mái nhà chung trang 102 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em học thuộc lòng bài thơ bằng cách học của bản thân.

(BAIVIET.COM)