Học thuộc lòng bài thơ: Mè hoa lượn sóng ?

Câu hỏi 5: (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Học thuộc lòng bài thơ: Mè hoa lượn sóng ? phần soạn bài tập đọc: Mè hoa lượn sóng trang 117 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em học thuộc lòng bài thơ bằng cách học của bản thân.

(BAIVIET.COM)