Học thuộc lòng bài thơ: Cùng vui chơi ?

Câu hỏi 4: (Trang 85 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Học thuộc lòng bài thơ: Cùng vui chơi ? phần soạn bài tập đọc: Cùng vui chơi trang 85 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em học thuộc lòng bài thơ bằng cách học của bản thân.

(BAIVIET.COM)