Học thuộc lòng bài thơ: Bài hát trồng cây ?

Câu hỏi 4: (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Học thuộc lòng bài thơ: Bài hát trồng cây ? phần soạn bài tập đọc: Bài hát trồng cây trang 110 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em học thuộc lòng bài thơ bằng cách học của bản thân.

(BAIVIET.COM)