Hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào?

Câu hỏi 3 (Trang 91 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Con sẻ trang 90 – 91 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Hình ảnh con sẻ mẹ lao xuống cứu con được miêu tả như sau: lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. Nó lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khản đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hi sinh. Nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất.

(BAIVIET.COM)