Hình ảnh bác ếch gợi cho em nghĩ đến ai?

Câu hỏi 4: (Trang 135 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Hình ảnh bác ếch gợi cho em nghĩ đến ai? Phần soạn bài tập đọc: Mưa trang 134, 135 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Hình ảnh bác ếch gợi em nghĩ đến nhiều bà con nông dân, cả khi mưa gió tơi bời, vẫn cặm cụi ngoài đồng để chăm lo cho lúa mạ, ruộng nương.

(BAIVIET.COM)