Hãy xếp các từ ngữ sau đây vào nhóm thích hợp?

Câu hỏi 3 (Trang 59 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Hãy xếp các từ ngữ sau đây vào nhóm thích hợp? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – an ninh (Tuần 24) trang 59 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Hãy xếp các từ ngữ sau đây vào nhóm thích hợp: Công an, đồn biên phòng, tòa án, xét xử, bảo mật, cảnh giác, cơ quan an ninh, giữ bí mật, thẩm phán.

a) Chỉ người, cơ quan, tổ chức thực hiện công việc bảo vệ trật tự, an ninh.

b) Chỉ hoạt động bảo vệ trật tự, an ninh hoặc yêu cầu của việc bảo vệ trật tự, an ninh.

Trả lời:

– Từ ngữ chỉ người, cơ quan thực hiện công việc bảo vệ trật tự an ninh: Công an, đồn biên phòng, tòa án, cơ quan an ninh, thẩm phán.

– Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ trật tự an ninh hoặc yêu cầu của việc bảo vệ trật tự an ninh: xét xử, bảo mật, cảnh giác, giữ bí mật.

(BAIVIET.COM)