Hãy viết tên một cơ quan xí nghiệp, công ti ở địa phương em?

Câu hỏi 3 (Trang 155 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Hãy viết tên một cơ quan xí nghiệp, công ti ở địa phương em? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Sang năm con lên bảy trang 154 – 155 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

– Xí nghiệp Giày da xuất khẩu Bến Tre.

– Xí nghiệp In Phan Văn Mảng.

– Sở Tài nguyên – Môi trường Tiền Giang.

– Trường Cao đẳng Sư phạm Long An.

(BAIVIET.COM)