Hãy viết phần tóm tắt in đậm cho bài báo Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 64 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Dựa theo cách trình bày bài báo Vẽ về cuộc sống an toàn (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 54 – 55), em hãy viết phần tóm tắt in đậm cho bài báo Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Phần soạn bài Tập làm văn: Tóm tắt tin tức trang 64 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

– Phần tóm tắt đó có thể viết như sau:

– Ngày 17-11-1994, UNESCO lần đầu công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới.

– Ngày 29-11-2000, UNESCO lại công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên về địa chất, địa mạo.

– Ngày 11-12-2000, quyết định trên được công bố tại Hà Nội.

(BAIVIET.COM)