Hãy tìm trong từ điển và ghi lại 3 từ đơn và 3 từ phức?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 28 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Hãy tìm trong từ điển và ghi lại 3 từ đơn và 3 từ phức? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức trang 27 – 28 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

– 3 từ đơn: đi, đứng, ngồi.

– 3 từ phức: anh hùng, dũng cảm, thông minh.

(BAIVIET.COM)