Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng khác nhau ở âm đầu l hay n?

Câu hỏi 2a (Trang 104 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng khác nhau ở âm đầu l hay n? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Luật Bảo vệ môi trường trang 103 -104 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

[table ]
LắmLấmLươngLửa
NắmNấmNươngNửa
[/su_table]

M: thích lắm/ nắm cơm

Trả lời:

a) Một số từ ngữ đó là

nhớ lắm/nắm tay

lấm tấm/nấm rơm

tiền lương/ nương rẫy

ngọn lửa/một nửa

(BAIVIET.COM)