Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây?

Câu hỏi 2a (Trang 154 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây trang 154 – 156 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

rẻrây
dẻdây
giẻgiây

M: rây bột/nhảy dây/giây phút

Trả lời:

giá rẻ, đắt rẻ, bổ rẻ, rẻ quạt, rẻ sườn

– hạt dẻ, thân hình mảnh dẻ

– giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân

– rây bột, mưa rây

– nhảy dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi

– giây bẩn, giây mực, giây giày

(BAIVIET.COM)