Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau: “lưỡi”, “miệng”, “cổ”, “tay”, “lưng”?

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 67 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Các từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật thường là từ nhiều nghĩa. Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau: “lưỡi”, “miệng”, “cổ”, “tay”, “lưng”? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa trang 66 – 67 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

– Lưỡi: lưỡi liềm, lưỡi hái, lưỡi dao, lưỡi cày, lưỡi lê, lưỡi gươm, lưỡi búa, lưỡi rìu,…

– Miệng: miệng chén, miệng hũ, miệng bình, miệng hố, miệng núi lửa,…

– Cổ: cổ chai, cổ lọ, cổ bình, cổ áo, cổ tay,…

– Tay: tay áo, tay ghế, tay tre, một tay bóng bàn,…

– Lưng: lưng ghế, lưng đồi, lưng núi, lưng trời, lưng đê,…

(BAIVIET.COM)