Hãy tìm các chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa ?

Câu hỏi 4: (Trang 5 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Hãy tìm các chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa ? phần soạn bài tập đọc: Hai Bà Trưng trang 5 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Khí thế của đoàn khởi nghĩa thể hiện qua các chi tiết: Hai Bà Trưng mặc giáp phục thật đẹp bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo, lao, cung, nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.

(BAIVIET.COM)