Hãy nói những điều em biết về Ê-đi-xơn?

Câu hỏi 1: (Trang 32 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Hãy nói những điều em biết về Ê-đi-xơn? Phần soạn bài Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ trang 32 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Ê-đi-xơn là một nhà bác học người Mĩ. Ông sinh năm 1847, mất năm 1931. ông đã có hàng ngàn phát minh góp phần làm cho cuộc sống của loài người thêm văn minh, tiến bộ.

(BAIVIET.COM)