Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2 ?

Câu hỏi 2: (Trang 64, 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2 ? phần soạn bài Tập đọc: Tiếng ru trang 64, 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2

Trả lời:

Khổ thơ 2 có 4 câu từ câu 5 đến câu 8.

Câu 5 có ý nói : phải nhiều ngôi sao mới làm nên đêm sao sáng. Câu 6 có ý nói : phải nhiều cây lúa mới làm nên một mùa lúa chín vàng.

Câu 7 có ý nói : phải nhiều con người cùng sinh sống mới làm nên xã hội loài người.

Câu 8 có ý nói : nếu chỉ có một con người sống đơn độc lẻ loi thì người đó cũng chỉ như một đốm lửa tàn, sẽ mau tắt và thành tro lạnh.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)