Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2 ?

Câu hỏi 2: (Trang 64, 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2 ? phần soạn bài Tập đọc: Tiếng ru trang 64, 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2

Trả lời:

Khổ thơ 2 có 4 câu từ câu 5 đến câu 8.

Câu 5 có ý nói : phải nhiều ngôi sao mới làm nên đêm sao sáng. Câu 6 có ý nói : phải nhiều cây lúa mới làm nên một mùa lúa chín vàng.

Câu 7 có ý nói : phải nhiều con người cùng sinh sống mới làm nên xã hội loài người.

Câu 8 có ý nói : nếu chỉ có một con người sống đơn độc lẻ loi thì người đó cũng chỉ như một đốm lửa tàn, sẽ mau tắt và thành tro lạnh.

(BAIVIET.COM)