Hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta ?

Câu hỏi 1: (Trang 126 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc trang 126 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Ở nước ta có nhiều dân tộc thiểu số cùng chung sống như người Mèo, người Thái, người Nùng, người Mán, người Ba-na, người Ê-đê, người Khơ-mú, người Vân-kiều, người Mạ, người Cơ-ho, người Xơ-đăng, người Khơ-me, người Xtiêng …

(BAIVIET.COM)