Hãy kể lại đoạn 3 của câu chuyện dựa theo các ý tóm tắt?

Câu hỏi 3: (Trang 95 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Hãy kể lại đoạn 3 của câu chuyện Nắng phương Nam dựa theo các ý tóm tắt? Phần soạn bài kể chuyện: Nắng phương Nam trang 94, 95 SGK tiếng việt tập 1.

c) Đoạn 3: Món quà

– Sáng kiến của Phương.

– Quay lại chợ hoa.

Trả lời:

c) Đoạn 3: Món quà 

Nghe Huệ nói vậy, Phương chợt reo lên : “Mình nghĩ ra rồi !”.

Cả bọn hỏi Phương, Phương tủm tỉm cười : “Chúng mình sẽ gửi Vân một vật ngoài Bắc không có: một cành mai.

Cả bọn tán thành: “Đúng rồi, một cành mai, một cành mai chở nắng phương Nam”.

Thế là họ vui vẻ quay lại chợ chọn mua một cành mai đẹp.

(BAIVIET.COM)