Hãy điền những tiếng còn thiếu trong các câu ấy vào các ô trống theo hàng ngang để giải ô chữ hình chữ S?

Câu hỏi 2 (Trang 91 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Hãy điền những tiếng còn thiếu trong các câu ấy vào các ô trống theo hàng ngang để giải ô chữ hình chữ S? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống (Tuần 27) trang 90 – 92 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

1) Muốn sang thì bắt c,…
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

2) Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng… nhưng chung một giàn.

3) Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp… ở đâu.

4) Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè…

5) Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải… cùng.

6) Cá không ăn muối…
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.

7) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai… dây mà trồng.

8) Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu…

9) Lên non mới biết non cao
Lội sông mới biết… cạn sâu.

10) Dù ai nói đông nói tây
Lòng ta vẫn… giữa rừng.

11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi…

12) Nói chín… làm mười
Nói mười làm chín, kẻ cười, người chê.

13) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
… Nhớ kẻ đâm, xây, giần, sàng.

14) … từ thuở còn non
Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

15) Nước lã mà vã nên hồ
Tay không mà nổi … mới ngoan.

16) Con có cha như…
Con không  cha như nòng nọc đứt đuôi.

Trả lời:

3) núi ngồi

4) xe nghiêng

5) thương nhau

6) cá ươn

7) nhớ kẻ cho

8) nước còn

9) lạch nào

10) vững như cây

11) nhớ thương

12) thì nên

13) ăn gạo

14) uốn cây

15) cơ đồ

16) nhà có nóc

Ô chữ: Uống nước nhớ nguồn.

(BAIVIET.COM)