Hãy đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 142 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Hãy đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1? Phần soạn bài Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp trang 140 – 142 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

– Biên bản đại hội chi đội.

– Biên bản bàn giao tài sản.

– Biên bản xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

– Biên bản xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)