Hãy đặt một tên khác cho bài thơ?

Câu hỏi 4 (Trang 108 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Hãy đặt một tên khác cho bài thơ? Phần soạn bài Tập đọc: Tiếng vọng trang 108 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

– Sự ân hận muộn màng.

– Hối hận

– Chú chim nhỏ

(BAIVIET.COM)