Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo (thầy giáo) ?

Câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 88 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo (thầy giáo) ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu khiến trang 87 – 89 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Em có thể đặt câu như sau:

a) Nói với bạn: – Ngày mai, cậu trực nhật với mình nhé!

b) Nói với anh, chị: – Chị cho em mượn chiếc xe chạy thử vài vòng ở trong sân này nhé!

c) Nói với thầy cô giáo: – Em xin phép thầy cho em ra ngoài có việc ạ!

(BAIVIET.COM)