Hãy chuyển câu kể thành câu khiến bằng một trong những cách sau ?

Câu hỏi (Trang 92 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Hãy chuyển câu kể thành câu khiến bằng một trong những cách sau ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 – 93 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Chuyển câu kể thành câu khiến:

– Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

– Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương nào!

– Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!

– Hỡi nhà vua! Hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

(BAIVIET.COM)