Hãy chỉ ra sự so sánh về âm thanh trong mỗi đoạn thơ, văn ?

Câu hỏi 2: (Trang 80 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Hãy chỉ ra sự so sánh về âm thanh trong mỗi đoạn thơ, văn ? phần soạn bài luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm trang 80 SGK tiếng việt tập 1.

Hãy chỉ ra sự so sánh về âm thanh trong mỗi đoạn thơ, văn sau:

a) Côn Sơn nước chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai

b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa

c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá.

Trả lời:

Các hình ảnh so sánh trong ba đoạn thơ, văn trên :

a) Tiếng suối chảy rì rầm được so sánh với tiếng đàn cầm.
b) Tiếng suối được so sánh với tiếng hát xa.
c) Tiếng chim kêu được so sánh với tiếng xóc những rổ tiền đồng.

(BAIVIET.COM)