Hãy chỉ ra hình ảnh nhân hóa mà em thích ?

Câu hỏi 4: (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Hãy chỉ ra hình ảnh nhân hóa mà em thích ? phần soạn bài tập đọc: Mè hoa lượn sóng trang 117 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Em thích các hình ảnh nhân hóa sau:

– Gọi chúng gọi bạn Đắp đập be bờ Quăng đó, quăng lờ Cắm cờ lá chuối
– Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ
– Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ
– Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp

(BAIVIET.COM)