Hãy chép lại đoạn văn và đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp

Câu hỏi 3: (Trang 135 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Hãy chép lại đoạn văn và đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp? phần soạn bài luyện từ và câu, mở rộng vốn từ  Thành thị và nông thôn trang 135 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Đoạn văn được chép lại như sau: Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào Kinh hay Tày, Nùng hay Dao, Gia-rai hay Ê-đê, Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc anh em khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.

(BAIVIET.COM)