Hạnh phúc của người trồng cây là gì ?

Câu hỏi 2: (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Hạnh phúc của người trồng cây là gì ? phần soạn bài tập đọc: Bài hát trồng cây trang 110 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Hạnh phúc của người trồng cây là nhìn thấy cây dần lớn lên, ngày càng xanh tốt và cho nhiều hoa thơm, trái chín hoặc cho gỗ quý …

(BAIVIET.COM)