Hàng ngày, anh Hải nghe thấy những âm thanh nào?

Câu hỏi 1: (Trang 147 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Hàng ngày, anh Hải nghe thấy những âm thanh nào? Phần soạn bài tập đọc Âm thanh thành phố trang 146, 147 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Hằng ngày, anh Hải nghe thấy tiếng ve kêu, tiếng kéo của những người bán thịt bò khô, tiếng còi ô tô, tiếng còi tàu hỏa, tiếng bánh sắt lăn trên đường ray, tiếng đàn vi-ô-lông, đàn pi-a-nô.

(BAIVIET.COM)