Hạm đội của Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình nào?

Câu hỏi 3 (Trang 115 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Hạm đội của Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình nào? Phần soạn bài Tập đọc: Hơn một nghìn ngày xung quanh trái đất trang 114 – 115 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Châu Âu – Đại Tây Dương – châu Mĩ – châu Âu.

b) Châu Âu – Đại Tây Dương – Thái Bình Dương – châu Á – châu Âu.

c) Châu Âu – Đại Tây Dương – châu Mĩ – Thái Bình Dương – châu Á – ấn Độ Dương – châu Âu.

Trả lời:

Hạm đội của ông đã đi theo hành trình: Châu Âu – Đại Tây Dương – Châu Mĩ – Thái Bình Dương – Châu Á – Ấn Độ Dương – Châu Âu.

(BAIVIET.COM)