Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp như thế nào?

Câu hỏi 1: (Trang 85 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp như thế nào? phần soạn bài tập đọc: Đất quý, đất yêu trang 85 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp rất nồng hậu: vua mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi, tặng nhiều vật quý.

(BAIVIET.COM)