Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?

Câu hỏi 1 (Trang 47 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì? Phần soạn bài Tập đọc: Phân xử tài tình trang 47 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Họ đến vì tấm vải. Người này tố người kia lấy vải của mình, không chịu nhường ai, đành nhờ quan phân xử.

(BAIVIET.COM)