Hai chị em gặp và giúp nhà ảo thuật như thế nào?

Câu hỏi 2: (Trang 41 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Hai chị em gặp và giúp nhà ảo thuật như thế nào? Phần soạn bài tập đọc: Nhà ảo thuật trang 40, 41 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Hai chị em ra ga mua sữa, tình cờ gặp chú Lý, nhà ảo thuật tài ba. Hai chị em đã giúp chú mang nhiều đồ đạc đến rạp xiếc.

(BAIVIET.COM)