Hai bàn tay của bé được so sánh với gì ?

Câu hỏi 1: (Trang 7 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Hai bàn tay của bé được so sánh với gì ?  phần soạn bài tập đọc Hai bàn tay em trang 7 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Hai bàn tay của bé được so sánh như hai đóa hoa hồng ở đầu cành. Hoa này có nụ màu hồng và mỗi ngón tay là một cánh hoa đẹp.