Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao ?

Câu hỏi 3: (Trang 13 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao ? phần soạn bài tập đọc Ai có lỗi? trang 13 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Khi En-ri-cô giơ cái thước lên toan đánh bạn thì Cô-rét-ti cười hiền hậu ngăn bạn lại: “Ấy đừng ! Ta lại thân nhau như trước đi!”. Thế rồi hai bạn ôm chầm lấy nhau và hứa sẽ không bao giờ giận nhau nữa.

(BAIVIET.COM)