Hai Bà Trưng có tài và có chí khí lớn như thế nào ?

Câu hỏi 2: (Trang 5 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Hai Bà Trưng có tài và có chí khí lớn như thế nào ? phần soạn bài tập đọc: Hai Bà Trưng trang 5 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Hai Bà Trưng đều giỏi võ nghệ và có chí khí lớn quyết giành lại non sông.

(BAIVIET.COM)