Ha-li-ma đến gặp vị giáo sĩ để làm gì?

Câu hỏi 1 (Trang 118 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Ha-li-ma đến gặp vị giáo sĩ để làm gì? Phần soạn bài Tập đọc: Thuần phục sư tử trang 117 – 118 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Ha-li-ma dến gặp vị giáo sĩ để nhờ vị này cho một lời khuyên: làm cách nào để chồng nàng hết cau có, gắt gỏng, gia đình trở lại hạnh phúc như trước đây.

(BAIVIET.COM)