Gian đầu được trang trí ra sao ?

Câu hỏi 2: (Trang 128 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Gian đầu được trang trí ra sao ? Phần soạn bài Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên trang 128 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo giỏ mây đựng hòn đá thần, quanh giỏ mây đó treo những cành hoa đan bằng tre, treo vũ khí, nông cụ chiêng trống.

(BAIVIET.COM)