Giải Trò chơi ô chữ Trang 66 SGK Vật lý lớp 8

Giải Trò chơi ô chữ Trang 66 SGK Vật lý lớp 8, phần Trò chơi ô chữ Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài Trò chơi ô chữ Trang 66 SGK Vật lý lớp 8:

Giai Tro choi o chu Trang 66 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải Trò chơi ô chữ Trang 66 SGK Vật lý lớp 8:

Hàng ngang :

  1. Cung
  2. Không đổi
  3. Bảo toàn
  4. Công suất
  5. Ác-si-mét
  6. Tương đối
  7. Bằng nhau
  8. Dao động
  9. Lực cân bằng

Từ hàng dọc: Công cơ học

(BAIVIET.COM)