Giải Trò chơi ô chữ Trang 103 SGK Vật lý lớp 8

Giải Trò chơi ô chữ Trang 103 SGK Vật lý lớp 8, phần Trò chơi ô chữ Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài Trò chơi ô chữ Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Giai tro choi o chu Trang 103 SGK Vat ly lop 8 - De bai

Lời giải Trò chơi ô chữ Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Hàng ngang :

1. Hỗn độn

2. Nhiệt năng

3. Dẫn nhiệt

4. Nhiệt lượng

5. Nhiệt dung riêng

6. Nhiên liệu

7. Cơ học

8. Bức xạ nhiệt

Hàng dọc :

NHIỆT HỌC

(BAIVIET.COM)